Facebook på 1,2,3.jpg

Digital Markedsføring

Hva er forskjellen på hvordan vi gjør digital markedsføring kontra tradisjonell? 

Digital markedsføring går ofte hånd i hånd med den teknologiske utviklingen, som har skutt fart de siste tiårene. Den kontinuerlige nyskapingen medfører hodebry for mange bedrifter, og gjør markedsføring og promotering av merkenavn, tjenester og produkter mer komplekst.

Digital markedsføring kan defineres som synliggjøring av de nevnte elementene i ett eller flere elektroniske medium, som eksempelvis Internett; herunder søkemotorer, sosiale medier, mobiltelefoner og nettbrett, men også andre medium som digitale skjermer, digitale TV-sendinger og radiokanaler.

Hva er forskjellen på digital og tradisjonell markedsføring?

Vår påstand er at det ikke er stor forskjell på digital markedsføring og tradisjonell markedsføring. Mottakeren er den samme, og utviklingen i et menneskets perseptuelle evner har ikke det samme tempoet som den teknologiske utviklingen og den globale digitaliseringen. Med andre ord kan man benytte de tradisjonelle suksesskriterier ved promotering og markedsføring i de nye digitale kanalene. Man kan derimot se en tendens til at mottakeren har bygd større barrierer mot å la seg påvirke av markedsføring. Det kan tilsynelatende komme av at man blir eksponert for langt mer annonsering i dagens samfunn enn hva man ble før.

Det tvinger oss som markedsførere til å bli enda bedre til å treffe målgruppen og deres interesser mer presist gjennom segmentering, og kunnskapsformidling av den riktige informasjonen og de produktene og tjenestene som er interessante for dem. Heldigvis genereres enorme mengder data gjennom diverse elektroniske medium, som gir oss muligheten til å rette all form for digital markedsføring mot den riktige gruppen mottakere.

digital markedsføring.jpg

 

Enklere kommunikasjon

I tillegg til å ta vare på de elementene som fungerte i tradisjonell markedsføring, må man utforske eventuelle nye muligheter som digitaliseringen fører med seg. Et av disse elementene, og kanskje den største forandringen den teknologiske utviklingen har bidratt til, er muligheten til å gjøre handlinger og interaksjoner direkte med mottakeren. Man kan gi vedkommende ubegrenset med informasjon og muligheter, og man kan selge sine produkter og tjenester i samme øyeblikk som mottakeren oppfatter annonsen. Kommunikasjon mellom partene har også blitt enklere, noe som kan være positivt med tanke på responstid, men negativt med tanke på volum. Man har også muligheter til å generere interaktive annonser som gjør det mulig for mottakeren å gjøre flere forskjellige handlinger i samme annonse. Det kan da eksempelvis være snakk om videoavspilling, spill, bildekaruseller, nedlastinger, bestilling av produkter, i tillegg til muligheten for å besøke nettsiden. Etter hvert som mottakerens barrierer for netthandel reduseres, vil denne typen annonsering få økt nytteverdi.

Enklere å optimalisere markedsføringen

Utover mulighetene til direkte interaksjon med mottakeren, har digital markedsføring bidratt til at man nå kan få identifisert effekten av en større del av det totale markedsføringsbudsjettet, enn hva man tradisjonelt kunne gjøre. All trafikk og interaksjon som genereres på bakgrunn av en annonse på Internett, blir registrert og kan analyseres. På den måten har det blitt enklere å undersøke og optimalisere annonseringseffekt. Denne utviklingen ville hjulpet John Wanamaker og dilemmaet han identifiserte for sin virksomhet:

"Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don't know which half."

På en annen side er det fortsatt vanskelig å fastslå til hvilken grad en mottaker som ikke klikker, eller har noen form for interaksjon med annonsen, likevel oppfatter dens budskap og avsender. Det krever grundigere undersøkelser og forskning.

Sist oppdatert: 01.september 2017 

 

Vil du diskutere digital markedsføring?

Digital markedsføring kan diskuteres i det uendelige, og vi er ikke fremmed for å fortsette diskusjonen på kontoret til Trygg Media. Dersom du har spørsmål, eller ønsker å tilføye noe til temaet, kan du godt ringe en av oss, eller stikke innom for en kaffekopp!

 

Avtal tid for et uforpliktende møte her!

Flere blogginnlegg