dublin-famous-colorful-doors-422844.jpeg

Hvilke kanaler skal jeg velge? 

En godt planlagt kanalmiks kan medføre synergieffekter på tvers av kanaler.

Å planlegge annonsering kan by på utfordringer. Det finnes et mangfold av kanaler å velge i, og alle har forskjellig funksjon og effekt. I Trygg Media er vi opptatt av å bistå kundene våre med hvordan man skal distribuere markedsbudsjettet ut fra å oppnå optimal nytteverdi av annonseringen i henhold til målsetningen med markedsføringen, uansett budsjettstørrelse.

 

Digital Markedsføring

Annonsering på Internett har blitt en viktigere og viktigere del av markedsføringsstrategien til et selskap. Årsaken til dette er at den bidrar til å drive trafikk til selskapets nettside og gir svært målbare resultater. Våre erfaringer samt tidligere forskning har vist at kjøpsintensjonen til brukerne er høy, da denne annonseringskanalen gir brukeren en måte å kontakte deg som leverandør samtidig som den gir muligheten til at den kan tilegne seg informasjon om produkter og/eller tjenester direkte.

Internett har blitt en plattform hvor brukerne lever og gjennomfører sine daglige gjøremål:

For å gjøre det enkelt har vi delt nettannonsering inn 3 kategorier:

  1. Søkemotorannonsering
  2. Programmatisk annonsering
  3. Innholdsmarkedsføring

 

Søkemotorannonsering - Betalt Søk

Annonsering i søkemotorene dreier seg om å være synlig når brukeren gjennomfører søk som er relevant for ditt selskap. Hovedsakelig har denne synligheten blitt skapt gjennom tekstannonser som er optimalisert i henhold til hva selskapet leverer av produkter og tjenester. Når det kommer til tekstannonsering er som byrå er svært opptatte av kontinuerlig optimalisering av annonser. Årsaken til dette er at godt optimaliserte annonser får høy relevanse for brukerens søk, noe som medfører lavere klikkpris og bedre plassering på resultatsiden i søkemotoren for deg som annonsør.

I tillegg til tradisjonelle tekstannonser, ser vi på Google Shopping som en godt måte for deg som annonsør med nettbutikk å nå ut til dine kunder. Dette med bilde, pris og produktinformasjon i søkeresultatet. Uansett hvilken annonseringsform som benyttes i søkemotorene, anbefaler vi at kanalen hovedsakelig benyttes til salgsfremmende aktiviteter rettet mot brukere langt fremme i beslutningsprosessen.

På en annen side skal man ta trender og endringer i brukernes søkevaner i betraktning, og eventuelt produsere egne kampanjer rettet mot brukere som fortsatt driver med informasjonssøk på et tidlig stadium i beslutningsprosessen. Det gjelder spesielt for leverandører av produkter og tjenester som krever høy grad av involvering.

Google har størst volum mens Bing vinner bedriftsmarkedet

Per dags dato har Google og Bing et volum som er tilfredsstillende nok til at vi finner det hensiktsmessig å annonsere der. Google står for mesteparten av søk på verdensbasis, og er den desidert største søkemotoren. Bing har langt lavere, men økende, volum. Man finner en mer definert målgruppe av voksne, mer kjøpesterke brukere på Bing. I tillegg er det tilsynelatende enklere å treffe bedriftsmarkedet på Bing som en følge av at prosentandelen jobb-PCer hvor Bing benyttes som søkemotor er stor.

 

Programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering er revolusjonerende for markedsføringen. Det er en effektiv flate for merkevarebygging og økt kjennskap, og som gir annonsøren mulighet til å treffe sine potensielle og eksisterende kunder på en kostnadseffektiv måte.

Annonseringsmetoden åpner for at bannerannonser, videoannonser, utendørs skjermer (digitale) mm. kan kjøpes gjennom et auksjonssystem som utfolder seg i millisekunder før en webside lastes av en bruker.

Programmatiske annonser kjøpes i hovedsak med real-time bidding (RTB). RTB er en auksjonsbasert fremgangsmåte for programmatisk annonsering, der digitale annonser blir kjøpt og solgt i sanntid.

Effektiviser mediekjøp med programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering gir deg blant annet muligheten til å effektivisere mediekjøp, forbedre målrettingen, bruke egne datasett, øke kostnadseffektiviteten, og ha full kontroll på visningsfrekvensen på tvers av nettverk og plasseringer. Man kan med andre ord nå definerte grupperinger av sine potensielle kunder med et budskap som er skreddersydd for den spesifikke gruppen.

Innholdsmarkedsføring (Content Marketing)

Formålet med innholdsmarkedsføring er å tiltrekke seg og beholde kunder ved å skape relevant og verdifullt innhold med den hensikt å endre eller forbedre forbrukernes adferd. Det er en pågående prosess som er integrert i bedriftens helhetlige markedsføringsstrategi.

I utgangspunktet er innholdsmarkedsføring kunsten å kommunisere med dine kunder og prospekter uten å selge. Essensen er troen på at hvis man kontinuerlig leverer verdifull informasjon til kjøpere, vil de til slutt belønne bedriften med sin lojalitet.


Digitale Boards

Digitale Boards finnes i mange settinger, hvorav bybilde, kollektive knutepunkter, og kjøpesentre er noen av dem. Disse kan bidra til å kommunisere merkevaren og profilen til en bedrift, et produkt, eller en tjeneste.

Digitale Boards og utendørsreklame er svært fremtredende og synlig, og krever ikke at forbrukeren foretar seg noe for å få tilgang til annonsen.

Den virker i tillegg noe mindre påtrengende enn annonser i andre kanaler, siden den ikke avbryter en brukers aktivitet for å kommunisere et budskap. Den norske kulturen og de sosiale normene som følger med den, gjør denne typen annonsering spesielt egnet. Digitale Boards og utendørs reklame utgjør et naturlig blikkfang der hvor mottakere befinner seg i sosiale settinger hvor de ikke kjenner noen.

Ofte befinner brukeren seg i en modus som gjør vedkommende mer mottakelig for merkevare og budskap. Det kommer som følge av avstressende settinger.


Utnytt ditt eget «uterom»

Gjør din bedrift det beste ut av sitt eget «uterom»? God skilting på bygg, samt foliering av firmabil eller varebil, er viktig. Kjøretøysannonsering er svært synlige og den formidler trygghet og yrkesstolthet. Den kan også benyttes til å formidle budskap som kontaktinformasjon.

 

TV og kino

TV og kinoreklame kan levere et massivt publikum til annonsøren og tilbyr unike kreative muligheter til å bygge atmosfære, formidle følelser og fullt engasjere seeren.
Imidlertid kan kostnadene bli høye slik at de fleste små bedrifter ikke har budsjett for TV og film reklame. Generelt er disse mediene best egnet til store nasjonale merkevarer.
Et godt alternativ for SMB bedrifter er sponsorspotter som kommer før og etter hver reklamespot. Disse er ofte vesentlig rimeligere enn reklamespottene. Forskning viser at sponsorspottene i flere tilfeller har langt større effekt enn reklamespottene, siden de har en bedre evne til å fange mottakeren. Relevans i forbindelse med påfølgende TV-program kan også påvirke effekten i positiv retning. Når det er sagt, kan både TV og kino tilby lokale løsninger for mindre bedrifter.

 

Radio

Radio fungerer godt som en følge av at mottakeren kan oppfatte lyd uavhengig av fokus. Ofte befinner vedkommende seg i bilen, eller på jobb når denne kanalen benyttes. Det må tas hensyn til når budskapet utformes.

Radio er absolutt en aktuell kanal for å komplettere dekningen i en markedsplan, spesielt for større bedrifter med relativt store markedsbudsjett.

 

Trykt reklame - avis og magasin

Annonsering i pressen og i kataloger kan være en rimelig og effektiv markedsføringsverktøy for små bedrifter. Annonsering tilbyr en målrettet måte å spre ordet om virksomheten din til et stort antall mennesker.


Det finnes tusenvis av forskjellige publikasjoner. Disse inkluderer nasjonale aviser, regionale dagsaviser og ukeblader, gratis og betalte lokalaviser, generelle interesse magasiner, spesialblader, handel, tekniske og faglige tidsskrifter og interne magasiner. Man har også bransjekataloger som f.eks. Gule Sider og Ditt Distrikt ol.


Annonsering i denne kanalen har en definert målgruppe som gjerne består av en mer voksen og kjøpesterk målgruppe. Volumet på denne typen publikasjoner er nedadgående, men kanalen kan ikke neglisjeres så lenge man treffer relevante brukere. 

 Sist oppdater: 28.februar 2018

Usikker på hvilke kanaler du skal velge? Trykk her! 

Flere blogginnlegg