når bør bedrifter være på facebook

Bør min bedrift være på Facebook?

Før du satser på Facebook bør du stille deg noen spørsmål. Vi forteller deg hvilke. 

Sosiale medier utvikler seg i et rasende tempo. Det finnes et hav av kanaler bedrifter kan være aktive i. Facebook byr på de beste mulighetene for å oppnå synlighet og markedsføring av bedrifter og produkter.

 

Før du setter igang med kanalen bør du stille noen grunnleggende spørsmål:

  • Finnes det en strategi og en målsetning med engasjementet?
  • Hva vil engasjementet kreve i form av tid og ressurser?
  • Har noen i bedriften kompetanse til å stå som ansvarlig for kommunikasjon?
  • Hvilken virkning vil feil eller fraværende dialog med brukerne ha?

Dersom du etter å ha gått gjennom disse punktene ser at det ikke er hensiktsmessig å være tilstede på Facebook bør du la være. Synligheten skal underbygge din bedrifts identitet, styrke merkevaren og øke lønnsomheten. Dine aktiviteter på Facebook må derfor være knyttet opp mot hvordan din bedrift står frem, og benytte muligheten til å forsterke den posisjonen.

Har du derimot sjekket av på alle punktene, kan vi begynne å se på fordelene Facebook kan tilføre din bedrift.

 

Facebook er gratis merkevarebygging

Fordelene med synlighet på Facebook og andre sosiale medier, er at det ikke koster noe utover den tiden man bruker på kommunikasjon med brukerne og finpussing av det visuelle uttrykket. Kommunikasjonsmulighetene gjør det mulig å drive effektiv kundeservice, vedlikeholde eksisterende relasjoner og bygge nye, og lytte til innspill fra brukerne. Man kan også belønne brukere som viser at de har en sterk relasjon til bedriften (brukere som liker siden) med gode tilbud eller andre ekstraytelser.

 

... men krever oppmerksomhet

På den andre siden må man ta de negative virkningene av kommunikasjonssvikt i betraktning. Brukerne er mer utålmodige i sosiale kanaler enn de er når de kommuniserer gjennom mer tradisjonelle kanaler. De forventer en rask og god dialog. Dersom svaret gis på veggen på Facebook-siden til bedriften, vil det også påvirke andre eksisterende og potensielle kunders oppfatning av virksomheten.

Krisehåndtering blir derfor om mulig enda viktigere enn hva det har vært før, som følge av jungeltelegrafens hastighet i dette mediet. Det gjelder både negativ og positiv håndtering av kritiske spørsmål og henvendelser. Det er derfor ytterst viktig at det er kompetente personer som har ansvaret for engasjementet, og at disse har tid til å behandle henvendelsene som kommer.

 

Vær forberedt

Et godt tips for å håndtere tilbakemeldinger fra brukere (positive og negative) er å forberede seg før du trykker "publiser". Gå gjennom innlegget ditt og spør deg selv hva det er du prøver å oppnå med innlegget. Tenk så på hva som er viktig for din bedrift å kommunisere: verdier, tilbud, kundeservice, landsdekkende levering. Sett så opp "spørsmål og svar" i et dokument hvor du ser for deg mulige spørsmål brukere kan stille. Spør personer i bedriften som sitter på kunnskapen og kompetansen dersom du selv ikke er helt sikker på svaret. På denne måten kan du både være rask på ballen når det tikker inn spørsmål og bevare merkevaren til din bedrift.

 Sist oppdatert: 16.oktober 2017

Trenger du hjelp med Facebook til din bedrift?

Ta kontakt med en av våre digitale markedsførere dersom din bedrift trenger hjelp til oppsett av Facebook-side, strategi eller annonsering.

 

Ønsker du hjelp med annonsering på Facebook? Les mer her!

Flere blogginnlegg